Nieuwe oproep voor aanmeldingen op komst

Op 24 november 2014 en 4 juni 2015 lanceerde Interreg Vlaanderen-Nederland haar eerste twee oproepen voor het Interreg V programma. Via deze twee oproepen kregen in totaal 40 projectaanmeldingen groen licht om verder te worden uitgewerkt tot een volledige aanvraag. Een groot deel van die projecten is inmiddels uitgewerkt tot een volledig dossier en veertien daarvan werden reeds goedgekeurd.

De derde oproep of ‘call’ voor aanmeldingen zal zeer waarschijnlijk in het najaar van 2016 worden gelanceerd. Voorzien wordt om hierover een besluit te nemen in het Comité van Toezicht van 14 september. Op dit moment is nog niet bekend welke budget in totaal of per thematische doelstelling wordt voorzien en of de oproep zich al dan niet zal richten op alle domeinen en doelstellingen uit het Samenwerkingsprogramma. Organisaties die met ideeën zitten kunnen desondanks wel alvast contact opnemen met een projectadviseur. De projectadviseurs kunnen een eerste inschatting geven omtrent de kansen voor het idee, helpen bij het benaderen van partners en begeleiden in de eerste stappen naar een concrete aanmelding toe. Vroegtijdig contact opnemen met een projectadviseur kan uw slaagkansen vergroten. 

Heb je een concreet projectvoorstel en ben je alvast op zoek naar de juiste partners? Stuur ons een mail en wij plaatsen jouw zoekertje online.

Hou zeker ook onze nieuwsbrief en website in het oog voor nadere details omtrent onze volgende oproep!

Categorie:

Alle berichten