Eerste projecten CrossCare van start

Zes zorgproeftuinen in Vlaanderen en Nederland zijn eerder dit jaar het project CrossCare gestart. CrossCare is onderdeel van het Interreg Vlaanderen-Nederland programma van de EU en ondersteunt bedrijven bij het naar de markt brengen van hun innovaties in de gezondheidszorg. 

bron: http://crosscare.eu

De zorgproeftuinen ondersteunen daarbij via co-creatiesessies met eindgebruikers, testen in de juiste zorgsettings (bij mensen thuis, in ziekenhuizen, in woon-zorgcentra,…) en via business modelling sessies. Bovendien krijgen de bedrijven financiële steun door middel van subsidie, met een maximum van 200.000€ per project. In de afgelopen maanden konden bedrijven zich inschrijven voor de eerste selectiewave. De interesse was met 68 aanmeldingen bijzonder groot en daaronder bevonden zich uiteenlopende en verrassende ideeën. Na de selectie staan volgende projecten in de startblokken om hun producten en diensten te testen in proeftuinen aan beide kanten van de grens: 

  • ARTHE
  • Nightwatch Epilepsie Detectie Thuis
  • Minze HomeFlow
  • Shaken Not Spilled
  • SenZYX
  • MijnCOPD
  • Pactief bewegen Zorgstoel
  • ZIVVER  

In de komende weken gaan de proeftuinen samen met de bedrijven en zorgorganisaties de activiteiten verder vormgeven, zodat de projecten nadat de formaliteiten zijn afgerond direct aan de slag kunnen.

Inmiddels melden alweer nieuwe bedrijven zich aan voor de volgende wave. De deadline voor Wave 2 is woensdag 26 oktober om 12.00 uur. Na de selectieprocedure zullen de verkozen projecten begin 2017 van start gaan in de proeftuinen.

Alle geselecteerde projecten vind je hier.

Alle berichten