Drie nieuwe projecten van start in Interreg Vlaanderen-Nederland

Op 7 september keurde Interreg Vlaanderen-Nederland drie nieuwe projecten goed. 

Met deze goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, in totaal ruim 13 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt 6.5 miljoen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Ondertussen staat de teller op 28 goedkeuringen waarmee 68.9 miljoen euro vanuit het EFRO fonds werd geïnvesteerd in de grensregio. Nog deze maand plant het programma een derde oproep. 

De volgende zes projecten zijn goedgekeurd door het Comité van Toezicht:

3B - Natuurlijk groen als grondstof
1B - SKiN-HUID
1B - PRosPERoS

Hier vindt u de korte samenvattende teksten per project.
Het volledige persbericht leest u hier

Ook in de komende jaren volgen nog oproepen. Tegen 2020 wil Europa zo met de Vlaamse en Nederlandse partneroverheden tal van concrete streefdoelen bereiken. Bijvoorbeeld wil men tenminste 3.000 kleine of middelgrote ondernemingen ondersteunen in hun product- of procesinnovaties, 4.000 organisaties laten kennismaken met nieuwe duurzame technieken, en meer dan 450 mensen trainen, zodat hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot.

Het is mogelijk om een bezwaar in te dienen over deze selectie. 
Hiertoe vult u het daarvoor voorziene digitale formulier in op de website. 
Dit bezwaar dient ten laatste op 19 oktober 2016 verzonden te worden. 

Indien binnen deze termijn geen bezwaarschrift binnenkomt, kan voor de goedgekeurde projectaanvragen een besluit worden afgeleverd aan de projectverantwoordelijken. Indien dit wel het geval is, zal het Comité van Toezicht eerst een uitspraak moeten doen over het bezwaar.

Alle berichten