Oprichting Comité van Toezicht en Groep van Auditoren voor Interreg V

Per 11 maart 2015 werd het Comité van Toezicht voor Interreg V – Grensregio Vlaanderen-Nederland opgericht. Een dag later was ook de formele installatie van de Groep van Auditoren een feit.

Het Comité van Toezicht zal in Interreg V besluiten over projectaanmeldingen en uitgewerkte projectaanvragen. Het Comité staat ook in voor de besluitvorming over substantiële wijzigingen aan projecten en de rapportage over de voortgang van het programma aan de Europese Commissie. Het Comité bestaat uit vertegenwoordigers vanuit het Vlaams Gewest, het Nederlands Ministerie van Economische Zaken en de acht in ons programma betrokken provincies Vlaams-Brabant en Noord-Brabant, Belgisch en Nederlands Limburg, Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland. Ook een vertegenwoordiger vanuit de Europese Commissie en vertegenwoordigers namens de Beheersautoriteit, Certificeringsautoriteit, Auditautoriteit en partners zoals de (Vlaamse) Vereniging van Steden en Gemeenten en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten maken deel uit van het Comité, met raadgevende stem. Op 8 april aanstaande komt het Comité voor het eerst bijeen. Dan zal het direct de 101 bij de eerste projectoproep binnengekomen projectaanmeldingen behandelen en besluiten welke daarvan groen licht krijgen voor verdere uitwerking naar een definitieve subsidieaanvraag. Zo werkt het Comité van Toezicht toe naar de start van de eerste Interreg V projecten in het najaar van 2015.

De Groep van Auditoren staat onder voorzitterschap van de Auditautoriteit en vormt het forum waarbinnen onder andere tweedelijnscontrolerapporten zullen besproken worden. Een eerste samenkomst van dit gremium is voorzien op 28 mei.

Categorie:

Alle berichten