Goedkeuring project ‘Technische Bijstand’

Op 16 september 2015 heeft het Comité van Toezicht het project 'Technische Bijstand' goedgekeurd in de as technische bijstand. 

'Technische Bijstand' is een bijzonder project, in die zin dat het wordt uitgevoerd door de programmapartners en alle maatregelen op het gebied van voorbereiding, toezicht, administratieve en technische bijstand, evaluatie, audit en controle omvat die voor de implementatie van het Interreg V Vlaanderen-Nederland programma nodig zijn.

Het is mogelijk om een bezwaar in te dienen over deze selectie. Hiertoe richt u een getekend schrijven aan het Comité van Toezicht. Dit bezwaar moet ten laatste op maandag 9 november 2015 toekomen op volgend adres:

Comité van Toezicht
Interreg Vlaanderen-Nederland
Lange Lozanastraat 223
B-2018 Antwerpen
België

Het is tevens mogelijk uw bezwaar te formuleren via e-mail. Wij verzoeken u dit, eveneens ten laatste op maandag 9 november 2015, te richten aan de volgende adressen:
- info@grensregio.eu
- bram.dekort@grensregio.eu
o.v.v. ‘bezwaar aangaande selectie project Technische Bijstand Interreg Vlaanderen-Nederland’

Indien binnen deze termijn geen bezwaarschrift binnenkomt, zal de goedkeuring van het project Technische Bijstand worden geformaliseerd . Indien dit wel het geval is, zal het Comité van Toezicht eerst een uitspraak moeten doen over het bezwaar.

Categorie:

Alle berichten