Comité van Toezicht lanceert tweede oproep

Kansen voor Vlaams-Nederlandse samenwerking

Interreg Vlaanderen-Nederland, het Europees programma waarmee grensoverschrijdende samenwerking wordt gestimuleerd aan de Vlaams-Nederlandse grens, lanceerde op 4 juni haar tweede oproep voor projecten. Het programma wil daarmee 27,5 miljoen euro investeren in Vlaams-Nederlandse projecten.

Interreg Vlaanderen-Nederland is een programma van de Nederlandse en Vlaamse overheden en de acht provincies in de Vlaams-Nederlandse grensstreek. Met gelden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling stimuleert het innovatie-, energie-, milieu- en arbeidsmarktprojecten waarin Vlaamse en Zuid-Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen, NGO’s en overheden samenwerken. De EU-bijdrage kan oplopen tot 50% van de kosten.

Tweede oproep voor projecten

De tweede projectoproep wordt afgesloten op 2 oktober 2015. Men heeft tot dan de tijd om een projectaanmelding, een korte omschrijving van het project, in te dienen via het e-loket van Interreg. Het programma beslist op 16 december welke voorstellen het best inpasbaar zijn binnen het programma. Deze kunnen vervolgens worden uitgewerkt tot volwaardige aanvraagdossiers.

De tweede oproep richt zich vooral op de thema’s ‘innovatie’ en ‘milieu en hulpbronnen’, waarvoor respectievelijk 9,5 en 10 miljoen euro beschikbaar zijn. Voor de thema’s ‘energie’ en ‘arbeidsmarkt’ gaat het om respectievelijk 5 en 3 miljoen euro.

“Met deze tweede oproep redeneren we voor een stuk vanuit de eerste oproep, van 30 januari”, zegt Wolter Leiseboer, voorzitter van het Comité van Toezicht. “We hebben via die eerste oproep 21 projecten groen licht gegeven voor verdere uitwerking: ambitieuze voorstellen waarin veel knappe, duurzame innovaties worden voorgesteld. Als we kijken naar die ‘oogst’, zien we dat er bijvoorbeeld nog aandacht nodig is voor onze doelstellingen rond hulpbronefficiency, arbeidsmarkt en innovatie binnen de logistiek, agrofood en nano- en microtechnologie. Dat zijn bijzondere aandachtspunten, maar op zich zullen we alle voorstellen die in ons programma passen, verwelkomen.”

“Ik wil alle organisaties met concrete ideeën uitnodigen het Interreg-programma en de gedetailleerde teksten van de oproep te bekijken op onze website”, zegt Bram de Kort, de programmadirecteur. “Hoe meer voorstellen we ontvangen, hoe groter de kans dat we die projecten kunnen ondersteunen die echt bijdragen aan groei, werkgelegenheid en een gezond milieu in de Vlaams-Nederlandse grensregio.”

Categorie:

Alle berichten