Comité van Toezicht geeft nieuwe programmaperiode groen licht

Vandaag is, door formele ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst, Interreg V Vlaanderen-Nederland officieel van start gegaan. De betrokken Vlaamse en Nederlandse overheden en provinciebesturen zetten samen met de Europese Commissie de schouders stevig onder het subsidieprogramma.

Tijdens de vorige periode 2007-2013 realiseerde Interreg 69 projecten ten behoeve van mens, milieu en economie. Er werden bijvoorbeeld natuurgebieden grensoverschrijdend verbonden, en Vlaamse en Nederlandse bedrijven realiseerden tal van innovaties. Voor de nieuwe programmaperiode ligt de focus op vier pijlers: innovatie, energie, milieu en arbeidsmobiliteit. Het programma wil grensoverschrijdende innovatietrajecten van bedrijven en kennisinstellingen stimuleren, onderzoeksinfrastructuur realiseren en groene demonstraties voor klimaat en milieu bevorderen. Daarnaast is er ruimte voor natuurprojecten en acties rond training en onderwijs.

In een eerste oproep kregen op 8 april eenentwintig projectideëen groen licht: momenteel werken zij volop aan de samenstelling van een volwaardige aanvraag. Een tweede oproep werd in juni gelanceerd en wordt op 2 oktober afgesloten. Ook in de komende jaren volgen nog oproepen. Tegen 2020 wil Europa zo met de Vlaamse en Nederlandse partneroverheden tal van concrete streefdoelen bereiken. Bijvoorbeeld wil men tenminste 3.000 kleine of middelgrote ondernemingen ondersteunen in hun product- of procesinnovaties,  4.000 organisaties laten kennismaken met nieuwe duurzame technieken, en meer dan 450 mensen trainen, zodat hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot.

Meer informatie over het nieuwe programma vindt u hier.

Categorie:

Alle berichten