Partnersearch

Hier heb je de mogelijkheid om voor jouw project te zoeken naar de juiste partners. Stuur naar info@grensregio.eu een heldere, aansprekende oproep en laat jouw contactgegevens achter. Wij plaatsen jouw zoekertje online. Misschien vind je zo wel dé projectpartner voor jouw idee!

Ik zoek

Wie: Dieter Patteeuw
Functie: Post-doctoraal onderzoeker
Organisatie: Energyville/KU Leuven
Project: 
Efro-Salk: GeoWatt

Ik zoek:
Samenwerking op het vlak van seizoensopslag van warmte.

Ik bied aan

Wie: Bennie Pekel
Functie: zaakvoerder
Organisatie: Sanko Soar
Project: PV OpMaat


Ik bied aan:
Kennis BIPV

Ik zoek / Ik bied aan

Wie: Nathalie Garré
Functie: Deskundige milieu en klimaat
Organisatie: WVI
Project: See2Do!
en TERTS

Ik zoek:
Innovatieve technieken voor woningen / kleine handelszaken.

Ik bied aan:
Ervaring in gebruik thermografie als sensibiliserings- en activeringsinstrument om de burger te overhalen om hun woning energetisch te renoveren.

Mail naar
N.garre@wvi.be

Ik zoek

Wie: Carel van der Zanden
Functie: Medewerker Energie en Duurzaamheid
Organisatie: Natuur en Milieufederatie Limburg
Project: Rhedcoop

Ik zoek: 
Expertise op het gebied van ESCO’s.

Ik bied aan

Wie: Hilde Breesch 
Functie: docent
Organisatie: KU Leuven Technologiecampus Gent, Onderzoeksgroep Duurzaam Bouwen
Project: TERTS

Ik bied aan:
Expertise in interactie gebouw en innovatieve installaties (HVAC), energieprestatie, gebouwsimulatie, ventilatie. 

Ik zoek / Ik bied aan

Wie: Eveline Huyghe
Functie:Verantwoordelijke Europese programma’s
Organisatie: WVI
Project: See2Do! en TERTS


Ik zoek:
Innovatieve technieken voor woningen / kleine handelszaken.

Ik bied aan: 
Ervaring in gebruik thermografie als sensibiliserings- en activeringsinstrument om de burger te overhalen om hun woning energetisch te renoveren.

Mail naar
e.huyghe@wvi.be

Ik zoek

Wie: Kristin Adriaensen
Functie: Business Developer
Organisatie: i-Cleantech Vlaanderen
Project: Northern Connections (Interreg NSR)

Ik zoek:
Living Labs

Ik bied aan

Wie: Frank Tuerlings
Functie: 
beleidsmedewerker cultureel erfgoed
Organisatie: provincie Noord-Brabant
Project: DEMI MORE

Ik bied aan:
Geven van presentaties.

Ik zoek / ik bied aan

Wie: Annick Vastiau
Functie: Business developer
Organisatie: i-Cleantech Vlaanderen
Project: 
CrossRoads2

Ik zoek:
Partijen met interesse in project rond valorisatie van stortplaatsen of stortplaatsbeheer, of meer algemeen in cleantech projecten. 

Ik bied aan: 
Info CrossRoads2 project, netwerk rond cleantech in Vlaanderen.

Ik zoek

Wie: Veronique Soulliaert 
Functie: Klimaatcoördinator 
Organisatie: Stad Brugge
Project: See2Do! 

Ik zoek: 
Expertise, productkennis, diensten. 

Ik bied aan

Wie: Anton Gerits
Functie: Bestuurder Rescoop Vlaanderen en Bronsgroen vzw
Organisatie: Bronsgroen
Project: Rhedcoop

Ik bied aan:
Expertise over burgerparticipatie en de werking van energiecoöperaties.

Ik zoek / Ik bied aan

Wie: Wim De Roo
Functie: Projectontwikkelaar EU-projecten Leefomgeving
Organisatie: 
Provincie West-Vlaanderen
Project: Rhedcoop

Ik zoek: 
Partners om dit te helpen realiseren. Specifieke thema’s: technische en financiële ontzorging, circulair bouwen. 

Ik bied aan:
Gebouwbeheerder die z’n hele patrimonium wil verduurzamen (zowel voor nieuwbouw als renovatie van bestaande gebouwen). Daarbij zien we ons patrimonium als onderdeel van een breder geheel (wijk, stad). Via ons Steunpunt Duurzaam Bouwen en Wonen bereiken we zowel particulieren als kmo’s in de bouwsector.

Ik bied aan

Wie: Griet Janssen
Functie: Manager KennisCentrum Energie
Organisatie: Thomas More
Project: 
See2Do!, ENLEB, Glitch

Ik bied aan:
Expertise op gebied van energiesystemen, klimaatregeling, monitoring van energieprestaties, CO2-gebruik, technisch/economische analyses en theoretische simulatie.

Ik bied aan

Wie: Richard de la Roy
Functie: Eco-Makelaar
Organisatie: www.eco-makelaar.eu


Ik bied aan:
Nieuwe materialen voor bouwwereld, biobased materialen voor nieuwbouw en renovaties.