Partnerschap - FAQ

Vind je in deze FAQ-lijst niet de antwoorden die je zoekt, kijk dan zeker naar de verschillende gidsen en leidraden op deze website, benader één van onze projectadviseurs, of stuur een mail naar info@grensregio.eu.


Partnerschap

 • Wat is de ideale grootte van een partnerschap?

  Er moet formeel minstens één partner langs elke kant van de grens deel uitmaken van het partnerschap (tenzij het gaat om een EGTS). De meerwaarde die elke partner afzonderlijk kan bieden, is uiteindelijk bepalend voor de grootte van het partnerschap. Er dient een evenwicht te zijn tussen de beheersbaarheid van het partnerschap (niet té groot) en voldoende capaciteit en draagvlak voor het project (niet té klein).

  Een handige vuistregel is om bij een project met meer dan tien partners nog veel nadrukkelijker dan anders te bekijken of elke partner wel effectief een meerwaarde betekent. Het is niet nodig om vanuit elke provincie partners te betrekken. Wel dient elke organisatie die kosten maakt voor een project als partner te worden opgenomen. 

 • ​Kan de projectverantwoordelijke afkomstig zijn van buiten het programmagebied?

  Ja.
  Als beoordelingscriteria gelden volgende twee stelregels m.b.t. de locatie van partners:

  • Het project wordt in voldoende mate uitgevoerd binnen het programmagebied Interreg Vlaanderen - Nederland. De effecten van het project hebben betrekking op voornoemde programmagebied.
  • In de uitvoering van het project is er minstens aan beide zijden van de grens één partner betrokken ofwel is er een EGTS betrokken die is opgericht door minstens één Vlaamse en één Nederlandse publieke autoriteit of instantie.

  Wel dient in een dergelijk geval voldoende gemotiveerd te zijn waarom deze partner de rol van projectverantwoordelijke moet opnemen en waarom dit niet kan gebeuren door een partner van binnen het programmagebied.

 • Zijn er specifieke regels welke soort entiteit in een bepaalde prioriteit de rol van projectverantwoordelijke mag opnemen?

  Nee.
  In het Samenwerkingsprogramma zijn bij de (niet limitatief) opgelijste doelgroepen diverse organisaties opgenomen. Belangrijker dan de vraag wat de status is van de projectverantwoordelijke, is de bijdrage van het project aan het beoogd resultaat en de indicatoren van de desbetreffende specifieke doelstelling, ook rekening houdend met de gidsprincipes.

 • Wat wordt verstaan onder het begrip ‘onderneming’?

  In het Samenwerkingsprogramma wordt een onderneming gezien als een bedrijf: ‘een op winst gerichte organisatie die producten produceert en/of diensten levert om aan marktbehoeften te voldoen’. Dit komt ook zo terug in de indicatoren.

  Echter, in de staatssteunregels wordt het begrip ‘onderneming’ breder gezien: ‘elke eenheid die een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm, financieringswijze of eventuele winstoogmerk’. Zodoende kan bijvoorbeeld ook een kleine stichting of een gemeente als onderneming worden beschouwd in het licht van staatssteun. 

 • Kunnen ook niet-bedrijven geselecteerd worden via een Partner Light-constructie?

  Ja.
  De constructie voor Partners Light is bedoeld om bij projectuitvoering partners toe te voegen die tijdens de projectontwikkeling nog niet gekend waren/konden zijn. De belangrijkste doelgroep is in de eerste plaats de bedrijven, maar ook andere entiteiten kunnen – indien dit een meerwaarde heeft t.o.v. volwaardig deelnemen vanaf de goedkeuring – als Partner Light worden geselecteerd. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat dit niet door de projectaanvraag en/of het reglement m.b.t. Partners Light van dat concrete project wordt uitgesloten.