Pure Blue: uitblinken in duurzame waterzuivering

Door Josine Verbrugge

Collega Josine is te gast bij PureBlue, omdat zij deelnemen aan drie grensoverschrijdende deelprojecten via het project CrossRoads 2 Sustainable Energy, voor het gemak ook wel CR2SE genoemd. Dit project richt zich op innvovatieprojecten rond duurzame energie, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, CO₂-reductie en –captatie. CR2SE verleent subsidies aan innovatietrajecten die hier een bijdrage aan kunnen leveren en waaraan minimaal één Vlaamse en een Zuid-Nederlandse partij deelnemen. Concreet doel per deelproject: een CO₂-reductie van 200 ton per jaar. 

Vanuit het Zeeuws-Vlaamse Kapellebrug neemt Pure Blue ondertussen deel aan drie deelprojecten. Vandaag krijg ik een kijkje in de keuken bij twee van deze deelprojecten, namelijk lokale afvalwaterzuivering en duurzame waterzuivering van microverontreiniging. 

Een deelname aan een grensoverschrijdende samenwerking is geen nieuwigheid voor PureBlue. Om hun innovaties te bevorderen namen zij al eerder deel aan Europese subsidieprogramma’s. En hoewel CR2SE haar laatste oproep voor deelprojecten heeft afgerond, zijn er zeker plannen om in de toekomst vaker aan innovatie- en demonstratieprojecten deel te nemen. 'Wij zijn nog niet klaar met innoveren!' aldus directeur Angelo de Mul. 

© Guino van den Broecke
De innovaties van PureBlue

PureBlue is actief in het zuiveren van afvalwater, waterhergebruik en waterproductie. Na een kop thee word ik meegenomen naar de werkplaats om met eigen ogen te zien hoe dit dan in zijn werk gaat. We bekijken een installatie die afvalwater aan boord van een evenementenschip zal gaan zuiveren. Met deze machine kan het afvalwater  na behandeling, veilig geloosd worden op de rivier. Het is op dat moment zelfs schoner dan de rivier zelf. PureBlue heeft met alle expertise op schepen sinds enige tijd ook de stap naar de landkant gemaakt. Angelo licht toe dat decentraal zuiveren grote voordelen kent; tijdens het transport van rioolwater vindt er namelijk uitstoot van methaan en broeikasgassen plaats. Door lokaal te zuiveren kan het water meteen hergebruikt worden. Na de zuivering blijft een restproduct achter van organische stoffen, ook wel slib genaamd. Met behulp van de subsidie uit CR2SE gaat PureBlue met Vlaamse partner Hydrohm aan de slag om het proces rondom de verwerking van slib te verduurzamen. Uit slib kan namelijk biogas gewonnen worden. Uitdaging is om dit op een zo efficiënt mogelijke manier te doen met een zo laag mogelijke CO₂-uitstoot. Een andere opgave die PureBlue is aangegaan met Vlaamse partner AM-TEAM is het ontdoen van afvalwater van microverontreiniging. Het gaat daarbij vooral om resten van medicijnen. In dit deelproject ondersteunt de subsidie van CR2SE de ontwikkeling van dit aspect van waterzuivering. Ook hier is een methode die duurzaam is en een zo laag mogelijke CO₂-uitstoot heeft, de doelstelling.

© Guino van den Broecke

Grensoverschrijdend samenwerken

Angelo vertelt dat internationale samenwerking niet nieuw is voor het bedrijf. Door de ligging aan de grens is er een mix van Vlaamse en Nederlandse medewerkers. Daarnaast kent het bedrijf ook nog collega’s van andere nationaliteiten. Deze ervaringen dragen in grote mate positief bij aan de deelprojecten binnen CR2SE.

Mijn volgende vraag is hoe men de Vlaamse partners, met wie wordt samengewerkt in de deelprojecten, heeft gevonden. Hierop antwoordt Angelo dat deze partners al aanwezig waren in hun netwerk, maar er was nog geen sprake van een directe samenwerking. De subsidie was een stimulans om nieuwe initiatieven samen te starten. Het ligt in de lijn der verwachting dat deze samenwerkingen zullen leiden tot meer mooie projecten in de toekomst.

We nemen afscheid met de verwachting dat we elkaar vaker zullen treffen. Ook in de nieuwe programmaperiode blijven energie-efficiëntie en circulaire economie immers belangrijke thema’s. En gezien de plannen en ambities van PureBlue zullen we nog vaker van ze gaan horen.

© Guino van den Broecke

Alle berichten

Josine is projectadviseur voor Provincie Zeeland