LogistiekLerenZonderGrenzen: maak je klaar voor de toekomst!

Door Jassime Meeusen

Zowel in Belgisch als in Nederlands Limburg is de logistieke sector sterk aan het groeien: innovaties doen hun intrede en er is veel nood aan hoogopgeleide medewerkers. Op dit cruciale moment is er echter een grote mismatch tussen vraag en aanbod. 

Het doel van LogistiekLerenZonderGrenzen is de realisatie van een innovatief grensoverschrijdend opleidingsprogramma om logistieke studenten en professionals klaar te stomen voor nieuwe ontwikkelingen en innovaties in de supply chain van morgen. De vier beoogde doelgroepen zijn studenten, werkenden, zij-instromers en docenten. Projectverantwoordelijke Carla Vreys licht de toekomstplannen van het project verder toe.

Binnen het project wordt onderzoek gevoerd naar de toekomstige behoeften van de logistieke sector. Welke technologische ontwikkelingen en (maatschappelijke) trends zullen een grote impact hebben?

We organiseerden eerder een behoefteanalyse van de sector d.m.v. literatuuronderzoek, focusgroepen en diepte-interviews met bedrijven. De belangrijkste ontwikkeling is dat enerzijds de eisen en verwachtingen van klanten naar de supply chain toenemen wegens o.a. kortere leveringstermijnen, lagere prijzen of ruimere openingsuren. Maar ook de drukte op de wegen en het toenemend belang van duurzaamheid zorgen voor hogere verwachtingen. Anderzijds kampt de logistieke arbeidsmarkt met grote uitdagingen door krapte op deze arbeidsmarkt, vergrijzing en een imagoprobleem vanwege laagbetaalde jobs, kortlopende contracten, minder interessante arbeidsvoorwaarden etc.

Er zijn momenteel een 18tal nieuwe logistieke concepten in opmars zoals circulaire economie, deeleconomie, digitalisering, synchromodaliteit… Rond automatisering is op dit moment het meest aan de gang. Daarnaast zijn er 19 nieuwe opkomende technologieën zoals A.I., augmented en virtual reality, drones, robots, internet of things, 3D-printing… Hierbij zijn vooral A.I., big data en blockchain de grote trends. De ontwikkeling die binnen 5 jaar een belangrijke rol gaat spelen, is automatisering van fysieke en administratieve processen en klantcontracten. Daarbij is ketenregie een belangrijk aspect: bedrijven willen zicht hebben op de volledige supply chain.

Hoe komt het dat er zo weinig aantrek is voor de sector?

Vergrijzing heeft hierin een groot aandeel. Maar de sector heeft helaas ook te kampen met een sterk imagoprobleem. Het is niet ‘sexy’ genoeg voor studenten, dus de instroom naar logistieke opleidingen is op dit moment vrij laag. Met dit project hopen we daar verandering in te brengen. Met onze filmpjes en webinars willen we aantonen dat de logistieke sector meer is dan vrachtwagenchauffeur of magazijnier zijn. Er zijn heel wat nieuwe technologieën op komst waarvoor mensen met de juiste skills gezocht worden. We hopen dus met het project het imagoprobleem te helpen aanpakken én de kennis en competenties van de toekomst aan te scherpen.

Jullie opleidingsprogramma is opgebouwd uit vijf modules. Kan je hierover wat meer informatie geven?

De eerder genoemde behoefteanalyse hebben we vertaald naar een opleidingsprogramma die uit de volgende modules bestaat: webinars, virtual classrooms, college tours, student challenges en bedrijfsstages over de grens. De eerste webinars, virtual classrooms en college tours zullen in het voorjaar van 2021 worden gelanceerd. De challenges zijn helaas uitgesteld wegens covid, maar het initiële idee hierbij is om studenten met werknemers 24 uur lang in een bedrijf samen te laten zoeken naar oplossingen voor een specifiek probleem binnen de thema’s duurzaamheid, ketenintegratie, automatisering van administratieve processen of supply chain risk management. In Nederland zijn er al succesvolle voorbeelden van dergelijke challenges. Ook de bedrijfsstages over de grens verlopen moeizamer vanwege covid. We zijn echter overtuigd van de meerwaarde hiervan voor zowel de studenten als de bedrijven: een student brengt een frisse kijk binnen in een bedrijf en studenten doen professionele ervaring op, wat een flinke boost geeft aan hun CV.


Welke voordelen biedt het grensoverschrijdend samenwerken?

Voor het onderwijs is de onderlinge uitwisseling erg waardevol van unieke kennis en expertise op inhoudelijk en didactisch vlak. Op de arbeidsmarkt wordt er direct contact bevorderd tussen bedrijven en hoogopgeleide logistieke kandidaten over de grenzen heen. Zo leren logistieke professionals o.a. omgaan met eventuele cultuurverschillen. MKB’s/KMO’s worden bij elkaar gebracht via focusgroepen die discussiëren over trends en ontwikkelingen in de sector en komen zo tot oplossingen voor gelijkaardige problemen die spelen aan beide kanten van de grens.

Wat biedt de toekomst voor het project?

LogistiekLerenZonderGrenzen loopt tot 2022. Het project zal leiden tot curriculum vernieuwing in het onderwijs en tot een afstemming van de logistieke opleidingen op de effectieve noden in de sector. Voor de arbeidsmarkt hopen we dat dankzij een kwaliteitsvolle opleiding de logistieke professional van de toekomst zichzelf ook beter kan positioneren op de arbeidsmarkt. Daarbij is een sterke arbeidsmarkt noodzakelijk met professionals die beschikken over de juiste kennis en competenties van de toekomst. We streven naar een sterke concurrentiepositie van de sector in de beide ‘Limburgen’. En niet te vergeten: een duurzame inzet van werknemers in logistieke bedrijven zodat zowel de werknemer als het bedrijf kan blijven groeien.

Alle berichten

Jassime is communicatiemedewerker bij Interreg Vlaanderen-Nederland en kruipt af en toe in haar schrijverspen.