De krachttoer van Demcon Macawi

Door Jassime Meeusen

Het Nederlandse technologiebedrijf Demcon Macawi ontwikkelde een innovatieve beademingstechnologie die de beademing van patiënten op maat kan ondersteunen. 

Demcon Macawi – projectleider van InVentiVe - is toeleverancier van het hart van beademingsmachines, de blower. Na de uitbraak van Covid-19 en op vraag van de Nederlandse overheid zette het bedrijf in op de fabricatie van een compleet beademingssysteem. Reeds na 1 maand kon men starten aan de productie van de DemcAir, waarvan in totaal 500 stuks zullen worden afgeleverd en verspreid onder de Nederlandse ziekenhuizen die coronapatiënten behandelen. Patrick Kleuskens, managing director bij Demcon Macawi, geeft meer uitleg over deze opmerkelijke krachttoer.

Demcon Macawi ontwikkelde een innovatieve turbine voor beademingsmachines, waarmee de bedbezetting van patiënten in ziekenhuizen drastisch verminderd kan worden. Waarin verschilt de nieuwe technologie van het oude systeem?

Demcon Macawi ontwikkelde eerder een centrifugale blower, het hart van de beademingsmachine. Momenteel werken we aan een respiratory module dat de beademing regelt. De module is voorzien van allerlei functies die nodig zijn voor de realisatie van een moderne intensive care unit (ICU) ventilator, waaronder verschillende beademingsmodi, de zuurstofmenging en het monitoren van de ademhalingsinformatie van de patiënt.

Binnen InVentiVe werkt Demcon Macawi, samen met Vrije Universiteit Brussel, nu aan de integratie van nieuwe meetmethodes voor kritische long parameters, met als doel de beademing optimaal te kunnen instellen per patiënt. De beademing gebeurt dan directer en is minder tijdrovend. De beademingsapparatuur, uitgerust met de respiratory module, zal daarom veel tijd kunnen besparen in de ICU.

Door de uitbraak van de pandemie was er plots een grote vraag naar beademingsapparatuur. Kan je wat meer vertellen over het versnelde ontwikkel- en productietraject van de DemcAir?

De ontwikkeling van de beademingsmachine en het voorbereiden van de productie heeft vier tot vijf weken gekost, daarna was Demcon Macawi klaar om de nodige machines in hoog tempo te fabriceren. Uiteindelijk heeft de productie bijna twee maanden geduurd, omdat de druk bij de overheid voor afname niet meer zo hoog was en er bijgevolg meer tijd was voor optimalisatie. Toen is er meer tijd genomen om het systeem te testen, samen met de drie adviserende klinieken (Erasmus MC in Rotterdam, Catharina ziekenhuis in Eindhoven en Isala ziekenhuis in Zwolle, red.). Na de klinische testen zijn nog een aantal verbeteringen doorgevoerd. Halverwege april was alles rond en in mei ging de machine effectief in productie. Naast de turbine, was ook de module reeds op productieniveau. Binnen InVentiVe werken we nog steeds aan de uitbreiding van intelligente functionaliteiten, maar de benodigde beademingsfunctionaliteit is reeds geïmplementeerd in de module, 'de motor' van het systeem.

Dankzij zeer goede samenwerking met verschillende leveranciers kon een behuizing om de module ontworpen worden. Vervolgens moest er met een heel softwareteam gewerkt worden aan de GUI (Graphical User Interface). Die collega's hebben vier weken keihard gewerkt, wel 60 tot 80 uur per week. Aangezien de coronamaatregelen van kracht waren in het bedrijf, hebben we een groot deel van het werk van thuis uit gedaan. Daarnaast hebben velen van onze leveranciers alle zeilen bijgezet om ons te helpen. Dit was fenomenaal!

En de waardevolle lessen die u en uw team de afgelopen weken hebt ervaren?

Dit project was één en al uitdaging. De tijdsdruk liet geen lange discussies toe zodat de beslissingen door een klein kernteam werden genomen. Verder leert het proces dat een goede relatie met je belangrijke toeleveranciers van cruciaal belang is.

Een nadeel in InVentiVe was dat de uitbraak van de pandemie precies samenviel met de nieuwe samenwerking van VUB, die ook belangrijke maatregelen in verband met corona moesten nemen. Dit betekende dat de herstart niet optimaal verliep. We hebben ook geleerd dat een aantal doelstellingen van InVentiVe heel belangrijk zullen worden voor een betere behandeling van de patiënt, ook daar zal meer tijd voor uitgetrokken moeten worden. 

Alle berichten

Jassime is communicatiemedewerker bij Interreg Vlaanderen-Nederland en kruipt af en toe in haar schrijverspen.