Blijf dromen!

Door David Grzegorzewski ​

Kunstenaars en wetenschappers doen ons sinds mensenheugenis dromen van het ogenschijnlijk ongrijpbare en onbereikbare. Wat we intussen weten is dat ook verre idealen realiseerbaar worden als je daaraan de juiste dosis ondernemingszin, planning en samenwerking toevoegt.

Dromen zijn en blijven echter een fundamenteel onderdeel van de brandstof die vooruitgang stimuleert. Denk bijvoorbeeld aan de lange reeks realisaties die voorheen bovenmenselijk leken (ruimtereizen), onze gezondheid spectaculair verbeterden (vaccins) of een trage maar bemoedigende verbetering in gang zetten van iets dat lang als een te aanvaarden noodlot gold (extreme armoede op mondiaal vlak).

Soms is de toekomst al (bijna) hier ook, al beseffen we dat niet meteen. Zo brengen een aantal van onze Grensregio Vlaanderen-Nederland projecten de toekomst naar vandaag of toch wel heel dichtbij.

Laat verderop in deze nieuwsbrief je gedachten eens de vrije loop bij alle maatschappelijk relevante toepassingen die projecten als Smart*Light, Biomat on microfluidic chip, ETPathfinder… nu en in de nabije toekomst mogelijk maken.

Behalve een gebrek aan verbeeldingskracht, zijn er dus geen geldige excuses om bij de pakken te blijven zitten als het aankomt op het realiseren van de belangrijke economische, klimaat en andere maatschappelijke transities die voor ons liggen.

Aan verbeelding en ondernemingszin ontbreekt het alvast niet binnen het ontwerp Interreg programma dat voor 2021-2027 steeds meer vaste vorm krijgt. We zijn trots jullie als eersten een inkijk te geven in onze plannen om ons programmagebied op het vlak van slimme en groene groei, grensoverschrijdende arbeidsmarkt, duurzaam toerisme, het oplossen van hardnekkige grensknelpunten…. verder te versterken en te verbinden. Met dit programma boetseren we verder het ideaalbeeld dat we in het komende decennium voor onze grensregio willen bereiken.

Blijf sterk en gezond in deze eindejaarperiode en het komende jaar. En vooral: blijf dromen, realiseer er enkele in 2021 of help anderen hun dromen realiseren!

Alle berichten

David Grzegorzewski is uittredend voorzitter van het Comité van Toezicht (2020)