Biodiversiteit voor een beter leven voor de werknemer : 2BConnect

Door Pat Horst

Een legioen van politiemotoren reden snel door de bocht. Ze namen nog een bocht in de verte en waren daarna niet meer te zien. In een paar minuten zouden ze weer te zien zijn, want we waren namelijk op het circuit van Zolder. Het bedrijf was begunstigde van het 2BConnect project, waar, kort gezegd, er nu meer biodiversiteit aanwezig is. Waarom is biodiversiteit nodig? En wat was er gedaan langs het circuit? Dat kwam ik te weten op het slotevenement, terwijl ik vanuit mij ooghoekje de politiemotoren kon zien rondzoomen op het circuit.  Tijdens de ochtendkoffie ontmoete ik Lieven de Smet, van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Ik was geïntroduceerd als de Interreg Reporter en dus kwamen we snel aan de praat over Interreg Volunteer Youth (IVY), het programma dat me naar Interreg Vlaanderen-Nederland heeft gebracht. Hij vertelde mij dat hij zo’n anderhalf jaar geleden ook een IVY vrijwilliger had, die jaren geleden een tijdje in Kortrijk had gewoond, en in Den Haag had gestudeerd. Zijn omschrijving klonk als mijn voormalige vriendin, die mij het IVY-programma had voorgesteld – en dat was ze ook. Het was zeker een grappig moment. Het wereldje wordt zeker kleiner vanwege Interreg en IVY. Wil je meer weten over IVY, check dan hier.


Het event begon met een presentatie over de reden voor 2BConnect en het belang van biodiversiteit, en in het bijzonder ook voor bedrijven. Het blijkt dat een groene omgeving ons als werknemer veel psychologische voordelen kan geven. Het gaat vooral over de gezondheid van mensen, stressbestendigheid en voorkomen van burnouts op het werk. Vanzelfsprekend is biodiversiteit ook belangrijk voor de ecologie op aarde. De conclusie was dus dat er een nood is aan meer biodiversiteit. Om die biodiversiteit te verhogen, was de doelstelling van het project om er meer te hebben in en rond industrieterreinen, waar de natuur veelal genegeerd wordt en er veel potentieel is. Door ingrepen op industrieterreinen ontstaan er dan verbindingen (vandaar “connect”) tussen gebieden, waardoor fauna en flora er beter kunnen gedijen.

Om biodiversiteit op industrieterreinen te stimuleren was er een ‘biodiversiteit taskforce’ opgezet, via een masterclass van vier dagen, waar 35 biodiversiteitadviseurs werden opgeleid. Daarnaast is er ook een rekentool gecreëerd voor bedrijven om het makkelijker te maken om de kosten-baten te vergelijken tussen ecologisch en traditioneel groenbeheer. Voor de bedrijven die twijfelen om toch te beginnen, is dat soms het laatste duwtje in de rug dat nodig is.

Op de dag van het event werden er drie panels gehouden, die de voordelen van het vergroenen van bedrijfsterreinen van meerdere kanten (de overheid, de biodiversiteitsadviseurs, en de bedrijven) liet zien. Wat ik heb gehoord is dat het zelfs kosten kan verminderen. Cees van Houwelingen van Dow Benelux in Terneuzen gaf het voorbeeld van gras maaien, dat nu is overgelaten aan schapen, en dat bleek goedkoper te zijn. Bij Dow is ook een drijvend eiland aangelegd voor de beschermde visdiefjes, die nu hun eigen plek hebben om te broeden. Hier kun je het filmpje zien van 2BConnect en kan je meer te komen weten hoe ze biodiversiteit hebben verhoogd. 

Tegen het einde van de dag was er een kleine tour van wat er gedaan was op het circuit op vlak van biodiversiteit. Ze hadden vele bomen uit de grond getrokken om er andere planten neer te zetten, wat me eigenlijk verbaasde. De nieuwe vegetatie gaat ervoor zorgen dat meerdere beschermde diersoorten er komen leven. De verandering heeft ook voor meer voordelen gezorgd voor het bedrijf. De nieuwe struiken en lagere planten blijken potentiele problemen met stuifmeel en aquaplanning op te lossen op het racecircuit, en ook verstoppen ze het circuit van de huizen rondom het terrein beter dan de hoge bomen die eruit waren getrokken.

Het circuit was één van de vele bedrijven die de voordelen van het project heeft mogen ervaren, maar dat is nog maar het begin van de vergroening van bedrijventerreinen. Gelijklopend met het project is er een initiatief begonnen genaamd de ‘Green Deal’. Nederland was er al mee bezig, maar nu België ook. In het kort, is de ‘Green Deal’ een overeenkomst tussen de overheid en bedrijven en organisaties om vergroeningsprojecten te starten. Dat zorgt, net zoals het Europees 2BConnect project, voor een beter evenwicht tussen de natuur en bedrijven. Als iedereen zijn gewicht in de schaal legt voor een groener leven, dan zijn we een stuk verder van uitstervende vleermuizen, vogels, vlinders, en andere beestjes die noodzakelijk zijn voor ons ecosysteem en dus uiteindelijk voor ons als mensensoort. Tegelijk maakt het ons leven ook ietsje leuker.Alle berichten

Pat Horst is Interreg Reporter binnen het programma van Interreg Volunteer Youth, een initiatief dat deel uitmaakt van het Europese Solidariteitskorps.