Revivak: restauratie monumentale schuur

Door Harrie Maas

Eerste fase Revivak-project “Restauratie monumentale schuur” in Raamsdonk succesvol afgerond.

Op 8 juni jl. is de eerste fase van dit restauratieproject feestelijk afgesloten. Behalve een leer-werkproject is dit ook een Revivak-restauratieproject, waaraan ook een Revivak-bootcamp is gekoppeld. Een 6 tal VMBO-leerlingen van het Dongemond College zijn gedurende 2 weken intensief bezig geweest met het herstel van deze monumentale schuur. Bedoeling van het project is om leerlingen te enthousiasmeren voor het restauratievakgebied. Eerst is een plan van aanpak gemaakt dat met de leerlingen is besproken. Daarna is onder begeleiding van deskundige docenten en leermeesters het werk uitgevoerd. Het 2e deel van dit project start in oktober 2018.  

Alle berichten

Harrie Maas is projectverantwoordelijke van REVIVAK en tevens directeur van de Stichting Behoud Monumenten Brabant