CrossCare-projecten van de eerste wave in afrondende fase

Door Charel Klerkx

De projecten van de eerste wave CrossCare zijn gestart in het najaar van 2016. Met een gemiddelde projectduur van 18 tot 24 maanden betekende dit dat de projecten in 2018 afgerond zouden worden. In de eerste Wave namen negen projecten deel.

In maart 2018 stelden ZIVVER en NightWatch het eindverslag op ten behoeve van de afronding van CrossCare. ZIVVER gaf aan dat zij hun overall mijlpalen gehaald hebben, omdat hun softwareproduct en de implementatiestrategie sterk verbeterd zijn. Overigens hebben zij de afgelopen periode een gigantische groei doorgemaakt en een groeifinanciering van 12 miljoen opgehaald. Ook NightWatch is succesvol en heeft investeerders gevonden. Zelf gaven zij aan dat CrossCare van levensbelang is geweest om de stap te kunnen maken van klinische evaluatie (groot succes) via eerste uitlevering (diep dal) naar tweede uitlevering (significante verbetering). Tot slot heeft de Crosscare thuistrial een schat aan informatie opgeleverd die gebruikt is om de NightWatch verder te verbeteren.

In oktober zijn ook de projecten Minze en SenZYX afgelopen. De ondernemers zijn nog volop bezig om het eindverslag in orde te maken. Wil je meer weten wat de ondernemers van ZIVVER, NightWatch en Minze de meerwaarde vonden van het CrossCare-project, bekijk het in dit filmpje.

Alle berichten

Charel is communicatiemanager bij Slimmer Leven 2020 en staat tevens in voor de communicatie bij CrossCare