Revivak: “lerend netwerk” in de steigers

Door Harrie Maas

In september werd een eerste intentieovereenkomst gesloten!

Eén van de doelstellingen van Revivak is het ontwikkelen van een ‘Lerend netwerk’. In dat kader worden convenanten of intentieovereenkomsten gesloten met betrokken en belanghebbende partijen die een bijdrage willen leveren aan het tot stand brengen van een netwerk gericht op:

  • het bevorderen van het aantal leerlingbouwplaatsen in de restauratie- en herbestemmingssector
  • het bevorderen van de instroom en doorstroming van restauratieleerlingen

Op 1 september werd de eerste intentieovereenkomst gesloten tussen Stichting Behoud Monumenten Brabant en Monumentenwacht Limburg betreffende het stimuleren van vakmanschapsopleidingen. De komende tijd zullen nog meer van dergelijke convenanten of intentieovereenkomsten worden gesloten, onder meer met restauratiebedrijven, grote monumentenorganisaties, onderwijsinstellingen, overheden, architecten en monumentenorganisaties. 

Alle berichten

Harrie Maas is projectverantwoordelijke van REVIVAK en tevens directeur van de Stichting Behoud Monumenten Brabant