Revivak aanwezig op Vlaams-Nederlandse Natuursteendagen

Door Harrie Maas

Op 8 en 9 juni 2017 vond in Geulhem (gemeente Valkenburg) de zesde editie plaats van de Vlaams-Nederlandse Natuursteendagen.

In een passend decor (de mergelgrotten van Geulhem) werden op de eerste dag diverse lezingen gehouden over o.a. het gebruik van natuurlijke bouwstenen in Zuid-Limburg en de grensstreek van Belgisch Limburg, het Romeins gebruik van natuursteen, de restauratie van natuurlijke bouwstenen uit technisch oogpunt, natuursteen als uiting van regionalisme vanaf het Interbellum en de Sint-Lutgardiskerk in Tongeren (het laatste grote bouwwerk in Belgisch Limburgse natuursteen). Het aantal bezoekers van de lezingen was ca. 90.

Daarnaast waren er zo’n 20 deelnemers aan de Revivak-bootcamp. Onder leiding van natuursteenspecialist Armand Mathijs werd buiten aan de slag gegaan om de fijne kneepjes te leren kennen rond het bewerken en verwerken van mergelsteen en Kunradersteen.  

Gedeputeerde H. Mackus van de provincie Limburg (links op de foto) vereerde de deelnemers met een bezoek. Door hem werd onder meer ingegaan op belang van vakmanschapsbevordering. Zoals op de foto is te zien was Revivak hier ook prominent aanwezig.

Op de tweede dag vonden er excursies plaats naar natuursteengroeves en werden er monumentale bouwwerken bezocht die zijn opgetrokken met natuursteen. De Vlaams-Nederlandse Natuursteendagen zijn een prachtig voorbeeld van grensoverschrijdende kennisoverdracht!

In 2018 vinden de Vlaams-Nederlandse Natuursteendagen in Antwerpen plaats.  

Alle berichten

Harrie Maas is projectverantwoordelijke van REVIVAK en tevens directeur van de Stichting Behoud Monumenten Brabant