Op groensafari met 2B Connect

Zon, pioniersbedrijven, natuurrijk ingerichte terreinen en beweging. Dat was het recept van de eerste twee 2B Connect-groensafari's. Zo leidden we op 1 juni 2017 een 30-tal bedrijfsleiders, parkmanagers, beleidsmakers, landschapsarchitecten en groenbeheerders op ontdekking langs het Wetenschapspark in Niel (België), natuurgebied Walenhoek en het bedrijfsterrein van betonfabriek Coeck. Op 13 juni herhaalde 2B Connect dit beproefde recept met een 50-tal enthousiaste deelnemers op de bedrijventerreinen van Heineken en Grote Polder, in Zoeterwoude (Nederland).

Wat werd er zoal gespot in Niel? Geen ‘big five’ uiteraard, wel boeiende natuurinrichtingen die van het terrein een biodiverse en aangenamere plek maken: een fauna-uitstapplaats aan de Rupel, faunatunnels, wadi's (Water Afvoer Door Infiltratie), een vleermuizenverblijf, enz. En daar zijn niet alleen realisatoren Coeck, de provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen, de provincie Antwerpen en het Agentschap voor Natuur en Bos blij om. Ook fietsers, joggers, omwonenden en o.a. vleermuizen, vossen, steenmarters en waterrallen kunnen dit heringericht gebied duidelijk smaken!

De succesfactoren? Een uitgekiend infrastructureel plan, een verbinding met de omliggende natuur, inbreng van verscheidene partners en een goede monitoring. Momenteel maken de partners afspraken over een efficiënt beheer.

In Zoeterwoude brouwt Heineken niet alleen bier, maar ook natuur op de 100 ha grote brouwerijsite. Heineken heeft dan ook de ambitie om als voorloper een klimaatneutrale brouwerij te zijn, met een klimaatneutrale keten.

Wat blijkt? Op ongeveer 34 ha van het bedrijfsterrein onderneemt Heineken actie. De brouwerij ontwikkelt een bloemrijk hooiland door een verschralend maaibeheer en door bloemen in te zaaien. De deelnemers van deze groensafari merkten onder meer nestgelegenheid voor vogels en insecten op. Denk hierbij onder andere aan insectenhotels en een steilwand. Buiten de brouwerij voorziet Heineken extensieve begrazing. En ook werknemers hebben baat bij deze natuurrijke aanpak: ’s middags blazen ze even uit op een lunchroute van 400 meter lang.

Kostelijk plaatje? Toch niet. Heineken werkt budgetneutraal. De kosten die de brouwerij bespaart qua groenonderhoud, wendt ze bijvoorbeeld aan voor een duurder hooimoment. Zo worden investeringen efficiënter aanbesteed. Als Heineken nieuwe terreininrichtingen voorziet, kijkt het bedrijf meteen waar de mogelijkheden liggen voor natuur. Een andere manier van kijken die loont.

Het project krijgt dan ook veel lof vanuit verscheidene hoeken. Van het hoogste niveau van de overheid tot de middelgrote en kleine bedrijven op het nabijgelegen bedrijventerrein Grote Polder, die werden geïnspireerd door de aanpak van Heineken. Dat resulteerde in het project Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein.

Gemeente Zoeterwoude en zes bevlogen ondernemers van Grote Polder ontplooiden tijdens de groensafari welke natuurmaatregelen ze plannen of al hebben genomen in het kader van dit project. Een intensieve samenwerking tussen private en publieke partners werpt duidelijk vruchten af, en op bedrijventerrein Grote Polder werd zowel publieke als private ruimte bloemrijk ingericht. Zo verkocht de gemeente een MP-strook (‘Multipurpose’-strook) aan individuele bedrijven. Die bedrijven kozen er bewust voor om deze strook in te richten als een heuse snackbar voor insecten. Dat geeft meteen een mooi beeld. Of 'fleur en kleur voor de deur', zoals gemeente Zoeterwoude het zelf benoemt.

Stof tot nadenken voor de safarigangers. Maar bovenal, stof tot inspiratie. Dat vraagt om vervolg. Benieuwd wat de volgende 2B Connect-groensafari zal brengen. To be continued!

Alle berichten