Bisdom Den Bosch wil zich inzetten voor vakmanschapsbevordering

Door Harrie Maas

Een van de doelstellingen van het project Revivak is het ontwikkelen van een ‘Lerend netwerk’. In dat kader worden convenanten of intentieovereenkomsten gesloten met betrokken en belanghebbende partijen die een bijdrage willen leveren aan het tot stand brengen van een netwerk. 

Het Bossche bisdom onderkent het maatschappelijke belang van een goede opleidingsstructuur binnen de restauratiesector.  Op 7 december jl. is er een intentieovereenkomst gesloten tussen Stichting Behoud Monumenten Brabant, ROP-Zuid en het Bisdom van Den Bosch betr. het stimuleren van vakmanschapsopleidingen.

De komende tijd zullen nog meer van dergelijke convenanten of intentieovereenkomsten worden gesloten, onder meer met restauratiebedrijven, grote monumentenorganisaties, onderwijsinstellingen, overheden, architecten en monumentenorganisaties.

Alle berichten

Harrie Maas is projectverantwoordelijke van REVIVAK en tevens directeur van de Stichting Behoud Monumenten Brabant