Aftermovie halfjaarlijkse bijeenkomst i-4-1-Health Gent

Door Bregje Mutsaers

Op donderdag 21 en vrijdag 22 september 2017 vond in Gent bij het Vlaams Administratief Centrum de eerste halfjaarlijkse bijeenkomst van het i-4-1-Health project plaats. De bijeenkomst stond in het teken van ‘One Health in de Vlaams-Nederlandse grensregio’. Via presentaties, discussie fora en workshops zijn de thema’s antibioticagebruik en antimicrobiële resistentie bij mens en dier besproken. Circa 120 deelnemers bezochten de bijeenkomst.

Algemeen

Met veel plezier blikt het projectmanagement terug op een geslaagde en inspirerende eerste halfjaarlijkse bijeenkomst van het i-4-1-Health project. Avans Hogeschool maakte een videoverslag van de bijeenkomst.

Op donderdag 21 september 2017 opende Prof. Isabel Leroux als lokale organisator de bijeenkomst. In de ochtend werd ingegaan op antibiotica gebruik en antimicrobiële resistentie vanuit een One Health perspectief. Prof. Jeroen Dewulf en Prof. Herman Goossens startten met een lezing over dit thema in Vlaanderen. Vervolgens gaven Prof. Dick Heederik en Prof. Jan Kluytmans een lezing over het thema in Nederland. Onder leiding van Prof. Arjan Stegeman werd de ochtend afgesloten met een discussieforum over hiaten in kennis en doelstellingen voor i-4-1-Health.

In de middag vonden er verschillende workshops plaats. Eén workshop ging in op het meten van antibiotica gebruik in ziekenhuizen met de Infectie Risico Scan (IRIS). Een tweede workshop richtte zich op patronen in het voorschrijfgedrag van antibiotica in de humane en veterinaire geneeskunde en op barrières die een correct voorschrijven van antibiotica in de weg staan. De dag werd afgesloten met een netwerkborrel en een culinaire, ludieke stadswandeling door Gent. 


De tweede dag werd plenair gestart met een lezing van Prof. Jeroen Dewulf en Prof. Jan Kluytmans over transmissieroutes van antimicrobiële resistentie. Daarna werden wederom verschillende workshops aangeboden. Om deelnemers uit de humane gezondheidszorg bekend te maken met de veterinaire sector was er de workshop ‘Alles wat u altijd al heeft willen weten over de veehouderij, maar niet durfde te vragen’. In deze workshop werden deelnemers ingewijd in de wereld van de varkens- en braadkippenhouderij, is gesproken over het i-4-1-Health coachingstraject voor varkens- en pluimveehouders op het gebied van dierziektepreventie en antibioticagebruik, en is de veterinaire IRIS (V-IRIS) geïntroduceerd, een modificatie van de IRIS voor zorginstellingen. 

Daarnaast was er een workshop waarin bestaande Nederlandse en Belgische richtlijnen op het gebied van de preventie van overdracht van bijzonder-resistente micro-organismen (BRMO/MDRO) werden vergeleken met als doel te komen tot afstemming en harmonisatie binnen de participerende ziekenhuizen in het project. 

De laatste workshop ging in op informatiemateriaal over dragerschap met BRMO voor patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis met als doel het ontwikkelen van informatiemateriaal dat aan beide zijden van de grens in de deelnemende ziekenhuizen gebruikt kan worden. De dag werd afgesloten met een discussie met de werkpakketleiders van het i-4-1-Health project en een netwerkborrel.

Save the date!

We kijken uit naar de volgende halfjaarlijkse i-4-1-Health bijeenkomst die plaatsvindt op donderdag 15 en vrijdag 16 maart 2018 in Leuven en hopen al onze projectpartners en andere geïnteresseerden daar weer te ontmoeten.

Alle berichten

Bregje Mutsaers is projectmanager van i-4-1-Health