PV Opmaat

Eindrapportage PV OpMaat: Zonneceltechnologie op maat voor grootschalige gebouwintegratie (2019)