Meer natuur voor pittig fruit

Fruittelers gaan aan de slag met metselbijen en andere ‘wilde’ bestuivers. Conclusies en aanbevelingen vanuit het project ‘Meer Natuur voor Pittig Fruit’ (2016-2019