EnOp

Rapport Trendanalyse CCU technologieën in toekomstig energiesysteem (augustus 2019)

In deze trendstudie werd onderzocht hoe de diverse technologieën die in EnOp worden ontwikkeld, kunnen bijdragen tot het realiseren van een koolstofarme maatschappij waarbij op grootschalige wijze gebruik wordt gemaakt van intermitterende hernieuwbare energie.